• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  20 ₺
 • صبحانهزمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 8
ساعات تعطيلي: 24

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2
قيمت متوسط: 20 ₺

Services

 • كشتي مسافربري

  Heybeliada
 • محدوده مجاز استعمال سيگار


 • ناهار


 • صبحانه