• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5

ადგილი ინფორმაცია

1843 yılında inşa edilmiş binanın ünlü kuleleri, binanın 1856 yılında tamamen yanmasından sonra yeniden inşasıyla dikilmiştir. Binanın mimarı ünlü Balyan ailesinden Garabed Amira Balyan'dır.

Services

  • ბოსფორი


  • ავტობუსი

    KULELİ