• دوستانه کارکنان درجه

  6
  6
 • واي فاي

  Free
 • واي فاي

  Free

زمان

زمان متوسط: 2

Services

 • كارت اعتباري


 • كارت اعتباري


 • واي فاي

  Free
 • واي فاي

  Free
 • پارك ماشين


 • پارك ماشين


 • اتوبوس

  Çırağan
 • اتوبوس

  Çırağan
 • مناسب خانواده


 • مناسب خانواده