• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    10
    10

ადგილი ინფორმაცია

Cerrahpaşa Camii, III. Mehmed devrinde, 1598-1599 yılları arasında dokuz ay kadar sadrazamlık makamında bulunan Cerrah Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan'ın ölümüyle Başmimar olan kalfası Mimar Davud Ağa'ya inşa ettirilmiştir. İstanbul'un yedinci tepesinde bulunmaktadır.

Services

  • ტრამვაი

    HASEKİ
  • ავტობუსი

    HASEKİ POLİKLİNİK