• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5

ადგილი ინფორმაცია

The Church is located on the top of the hill. Views of sea and surrounding are fantastic and it transmit peace, spirituality and silence. It is very nice place for contemplation and reflection.

დრო

საშუალო დრო: 1

Services

  • ფეხით


  • ბორანი

    Büyükada
  • ბუნებრივი