• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    10
    10

ადგილი ინფორმაცია

Molla Hüsrev (Sofular) Camii, İstanbul Fatih ilçesi Sofular Caddesi'ndedir. Fatih Sultan Mehmed'in "zamanımızın İmamı Azam'ı" dediği şeyhülislam ve hocası Molla Hüsrev tarafından yaptırılmıştır. Molla Hüsrev'in İstanbul'da kendi adını taşıyan iki camisi daha bulunmaktadır.

Services

  • მეტრო

    AKSARAY
  • ავტობუსი

    AKSARAY