• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

  5
  5
 • Good for girls


 • Good for boys


 • Good for womenOras

Bukas: 10
Sirado: 22

Services

 • Restaurants


 • Walking


 • Kids garden


 • Auto park


 • Good for girls


 • Good for boys


 • Toilet


 • Coffee Shops


 • Bus

  kağıthane bld. sarayı
 • Street parking


 • Good for family


 • Good for women