• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

  5
  5
 • Breakfast


 • Good for womenOras

Karaniwang oras 1
Bukas: 10:00 AM
Sirado: 10:00 PM

Services

 • Restaurants


 • Lunch


 • Brunch


 • Kids garden


 • Auto park


 • Toilet


 • Metro

  KOZYATAĞI
 • Bus

  KOZYATAĞI
 • Breakfast


 • Street parking


 • Good for family


 • Good for women


 • Shopping


 • M4

  KOZYATAĞI