• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • صبحانه


 • مناسب خانم‌هازمان

زمان متوسط: 1
ساعات كاري: 10:00 AM
ساعات تعطيلي: 10:00 PM

Services

 • رستورانها


 • ناهار


 • چاشت


 • باغ كودكان


 • پارك ماشين


 • سرويس بهداشتي


 • مترو

  KOZYATAĞI
 • اتوبوس

  KOZYATAĞI
 • صبحانه


 • پارك خيابان


 • مناسب خانواده


 • مناسب خانم‌ها


 • خريد


 • M4

  KOZYATAĞI