• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • مناسب پسران


 • مناسب خانم‌هاServices

 • پياده‌روي


 • كشتي مسافربري

  MALTEPE İDO
 • باغ كودكان


 • مناسب پسران


 • سرويس بهداشتي


 • دوچرخه


 • مترو

  HUZUREVİ
 • اتوبوس

  MALTEPE SAHİL
 • پارك خيابان


 • مناسب خانواده


 • مناسب خانم‌ها


 • حيوانات


 • اسكيت


 • M4

  HUZUREVİ