• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    10
    10

ადგილი ინფორმაცია

Halk arasında Ortaköy Camii, Ortaköy semtinde sahilde bulunan Neo Barok tarzında bir camiidir. Cami, Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nigoğos Balyan’a 1853 yılında yaptırılmıştır. Geniş ve yüksek pencereler Boğaz’ın değişken ışıklarını caminin içine taşıyacak biçimde düzenlenmiştir.

Services

  • მატარებელი


  • ავტობუსი

    Kabataş lisesi