• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • منو


 • قيمت متوسط:

  35 ₺
 • مناسب پسران


 • مناسب خانم‌هازمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 7:00 AM
ساعات تعطيلي: 11:00 PM

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2
قيمت متوسط: 35 ₺

Services

 • ناهار


 • مناسب پسران


 • اتوبوس

  CEMİL TOPUZLU
 • مناسب خانم‌ها