• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

  6
  6
 • Wi-Fi


 • Wi-FiOras

Karaniwang oras 2
Bukas: 24
Sirado: 24

Services

 • Restaurants


 • Restaurants


 • Outdoor seating


 • Outdoor seating


 • Smoking area


 • Smoking area


 • Credit cards


 • Credit cards


 • Lunch


 • Lunch


 • Brunch


 • Brunch


 • Kids garden


 • Kids garden


 • Wi-Fi


 • Wi-Fi


 • Auto park


 • Auto park


 • Coffee Shops


 • Coffee Shops


 • Bus

  Palmiye
 • Bus

  Palmiye
 • Good for family


 • Good for family