• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    10
    10

ადგილი ინფორმაცია

1471 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Rum Mehmet Paşa adına yaptırılan cami, Anadolu Yakası'nda inşa edilen ilk Osmanlı camisidir. Mimaride Bizans usulünden klasik Osmanlı'ya geçişin en önemli örneklerinden biridir.

Services

  • მეტრო

    MARMARAY ÜSKÜDAR İSTASYONU
  • ავტობუსი

    ŞEMSİPAŞA