• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  20 ₺
 • صبحانه


 • صبحانه


 • مناسب خانم‌ها


 • مناسب خانم‌هازمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 10:00 AM
ساعات تعطيلي: 7:30 PM

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2
قيمت متوسط: 20 ₺

Services

 • كشتي مسافربري

  Büyükada
 • كشتي مسافربري

  Büyükada
 • ناهار


 • ناهار


 • سرويس بهداشتي


 • سرويس بهداشتي


 • ساحل


 • صبحانه


 • صبحانه


 • مناسب خانم‌ها


 • مناسب خانم‌ها