• दोस्ताना स्टाफ की डिग्री

    10
    10

स्थल जानकारी

1769 tarihinde Mehmet Tahir Ağa'ya yaptırılan, yapımında kullanılan malzeme sebebiyle Bizans tapınaklarını andıran, ancak aslen barok üslupta inşa edilen caminin haziresinde Alemdar Mustafa Paşa'nın mezarı bulunmaktadır.

Services

  • Tram

    GÜLHANE