• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    10
    10

ადგილი ინფორმაცია

1769 tarihinde Mehmet Tahir Ağa'ya yaptırılan, yapımında kullanılan malzeme sebebiyle Bizans tapınaklarını andıran, ancak aslen barok üslupta inşa edilen caminin haziresinde Alemdar Mustafa Paşa'nın mezarı bulunmaktadır.

Services

  • ტრამვაი

    GÜLHANE