• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5

زمان

زمان متوسط: 1

Services

 • پارك ماشين

  free
 • سرويس بهداشتي

  13
 • مسجد


 • اتوبوس

  Ihlas Evleri
 • مناسب خانواده


 • خريد