• მეგობრული პერსონალი გრადუსიანი

    5
    5
  • მამაკაცებისთვისადგილი ინფორმაცია

Bursa Osmangazi Hipodromu, 762,617 m2 alan üzerine kurulmuştur. Bursa Osmangazi Hipodromu’nda at yarışları ilk kez 1984 yılının Ekim ayında başlamıştır. 1860 metre uzunluğunda çim yarış pisti, 1683 metre uzunluğunda kum yarış pisti, 1542 metre uzunluğunda antrenman pisti mevcuttur.

დრო

საშუალო დრო: 2

ფასი

ფასი 2.5

Services

  • GYM


  • მამაკაცებისთვის


  • კაფეები