• دوستانه کارکنان درجه

    5
    5
  • خودپرداززمان

زمان متوسط: 2

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5

Services

  • رستورانها


  • كافي شاپ‌ها


  • خودپرداز


  • مناسب خانواده


  • طبيعي