• دوستانه کارکنان درجه

    5
    5

زمان

زمان متوسط: 2

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5

Services

  • مكان‌ تفريحي


  • محدوده مجاز استعمال سيگار


  • ناهار


  • Hookah


  • Sport Screen