• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  75 ₺
 • مناسب خانم‌هامحل اطلاعات

Fish and Seafood restaurant since 1918

زمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 12
ساعات تعطيلي: 24

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 4
قيمت متوسط: 75 ₺

Services

 • ناهار


 • سرويس بهداشتي


 • مناسب خانواده


 • مناسب خانم‌ها