• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • منو


 • قيمت متوسط:

  80 ₺
 • صبحانه


 • صبحانه


 • مناسب خانم‌ها


 • مناسب خانم‌هازمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 24
ساعات تعطيلي: 24

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 4
قيمت متوسط: 80 ₺

Services

 • كشتي مسافربري

  Büyükada
 • كشتي مسافربري

  Büyükada
 • محدوده مجاز استعمال سيگار


 • محدوده مجاز استعمال سيگار


 • ناهار


 • ناهار


 • سرويس بهداشتي


 • سرويس بهداشتي


 • صبحانه


 • صبحانه


 • مناسب خانواده


 • مناسب خانواده


 • مناسب خانم‌ها


 • مناسب خانم‌ها