• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

  7
  7
 • Wi-Fi


 • Wi-Fi


 • Breakfast


 • BreakfastOras

Karaniwang oras 3
Bukas: 24
Sirado: 24

Services

 • Restaurants


 • Restaurants


 • Outdoor seating


 • Outdoor seating


 • Walking


 • Walking


 • Smoking area


 • Smoking area


 • Lunch


 • Lunch


 • Brunch


 • Brunch


 • Kids garden


 • Kids garden


 • Wi-Fi


 • Wi-Fi


 • Auto park


 • Auto park


 • Valet


 • Valet


 • Toilet


 • Toilet


 • Coffee Shops


 • Coffee Shops


 • Bosporus


 • Bosporus


 • Bus

  Kabataş Lisesi
 • Bus

  Kabataş Lisesi
 • Breakfast


 • Breakfast


 • Street parking


 • Street parking


 • Good for family


 • Good for family


 • Animals


 • Animals