• دوستانه کارکنان درجه

  5
  5
 • قيمت متوسط:

  20 ₺
 • صبحانه


 • مناسب خانم‌هازمان

زمان متوسط: 2
ساعات كاري: 8
ساعات تعطيلي: 2

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5
قيمت متوسط: 20 ₺

Services

 • محدوده مجاز استعمال سيگار


 • سرويس بهداشتي


 • اتوبوس سريع‌السير


 • اتوبوس

  şen sokak
 • صبحانه


 • مناسب خانم‌ها